Naast onze individuele bedrijven in de zorg hebben we besloten om onze krachten te bundelen en samen te gaan werken onder een nieuwe naam ‘Embrace the Future’. 

In Nederland zien we dat er de laatste jaren steeds meer jongeren en ouderen met verschillende culturele achtergronden met elkaar moeten samenleven. Dit kan heel goed gaan maar ook problemen met zich meebrengen. Wij willen de kinderen en jongeren meegeven dat wij ondanks verschillende achtergronden en etniciteiten streven naar veel dezelfde levensdoelen: veiligheid, liefde, respect en vriendschappen. Ook zijn wij erin gespecialiseerd om een huidige negatieve groepsdynamiek om te buigen naar een positieve groepsdynamiek. Waarin de kinderen en jongeren leren om goed met elkaar om te gaan.

Wij richten ons hierom voornamelijk op kinderen en jongeren die extra begeleiding nodig hebben maar die tussen wal en schip vallen door het huidige aanbod die er is. Op dit moment is de vraag naar een plaats waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen in een veilige leefomgeving erg groot. Wij bieden ze een plaats waar we ze de basisprincipes zoals; zelfstandig wonen, plannen en werken kunnen leren. Wat wij merken is dat kinderen en jongeren zich beter kunnen ontwikkelen, als ze in een omgeving komen waar ze begeleiding op maat krijgen. Wij gaan eerst in gesprek met de jongeren en bekijken wat de problematiek is en wat hun motivatie is. Gebaseerd daarop kunnen wij een geschikte woonruimte zoeken of creëren, waarin de jongere de begeleiding kan krijgen die hij/zij nodig heeft. 

Wij hebben een groot netwerk die gespecialiseerd is in het helpen zoeken naar een dagbesteding en hebben enthousiaste medewerkers die creatieve workshops kunnen geven.  Al met al hebben we genoeg in huis om kinderen en jongeren verder op weg te helpen naar een gezonde toekomst, zodat ze op een positieve manier deel uit kunnen maken van onze samenleving.