Een beschrijving van onze kleinschalige woonvoorziening

Embrace the Future wordt geleid door Lionel en Romy Austin. Beiden hebben jarenlange ervaring in de open en gesloten jeugdzorg, het ambulante werkveld, crisisgroepen en begeleid wonen. Door deze ervaringen hebben zij gezien waar momenteel nog veel vraag ligt en te weinig aanbod. Hier hebben zij zich op gericht door een kleinschalige woonvoorziening te gaan openen voor jongeren.

De kleinschalige woonvoorziening richt zich op jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Deze jongeren krijgen binnen Embrace the Future de mogelijkheid om te leren hoe zij zelfstandig kunnen gaan wonen. Dit binnen een setting waar 24 uur zorg aanwezig is. Wij willen de stap voor jongeren om zelfstandig te gaan wonen kleiner maken. Als jongeren vanuit een instelling vervolgens zelfstandig gaan wonen, wordt er teveel van de jongere gevraagd. Hierdoor is een succesbeleving vele malen kleiner. Wij willen de succesbeleving vergroten. 

Om de kwaliteit van de kleinschalige woonvoorziening hoog te houden hebben zij het keurmerk aangevraagd. Embrace the Future werkt voor het beleid en kwaliteit samen met ‘Om Mij’. Om Mij is een bedrijf in de jeugdhulpverlening. Zij bieden systeemgerichte ondersteuning en hulp aan gezinnen. Daarnaast zetten zij zich in voor professionals in de zorg. Wij werken samen met het AKJ, zodat er een externe vertrouwenspersoon komt voor onze jongeren.

De doelgroep die Embrace the Future wilt begeleiden zijn jongeren van 12 tot en met 23 jaar, dit omdat Embrace the Future ervan overtuigd is dat niet elke jongere met 18 jaar volwassen is en het leven zelfstandig aankan. Binnen Embrace the Future willen de begeleiders de jongeren helpen om een stabiel dagelijks leven te ontwikkelen. Door actief aan de gang te gaan met school, stage, werk, dagbesteding, financiën en het huishouden. Wij richten ons op zowel jongens als meiden. Waarin wij eigenlijk niet willen kijken naar grenzen maar juist naar de mogelijkheden. Daarnaast kunnen veel jongeren vanuit gesloten instellingen niet door geplaatst worden omdat hun dossier te groot is en er veel contra-indicaties zijn. Voor onze eerste locatie willen wij werken met jongeren met een IQ vanaf 80. Daarnaast willen wij niet kijken naar de achtergrond van de jongeren, maar om de veiligheid van de andere jongeren en de medewerkers te kunnen waarborgen hebben ook wij onze grenzen, die we graag mondeling toelichten. Embrace the Future gaat graag met de jongere in gesprek om te zien wat wij voor hem of haar kunnen betekenen.

De jongeren die Embrace the Future begeleidt hebben soms heel goed contact met ouders en soms is het contact door alle gebeurtenissen helaas niet meer zo positief. Wij vinden het belangrijk dat we ouders nauw betrekken waar dit mogelijk is. We werken dan ook samen met een systeemtherapeut om te kijken waar nog ingangen zijn voor beiden partijen. Een fijne samenwerking met ouders draagt in ons oog bij aan een positieve omgeving voor de jongere om zich te ontplooien. Wij werken hierin ten alle tijden vanuit het belang van het kind.

Wij bieden langere termijn plaatsen, we willen de jongeren in een stabiele omgeving zichzelf laten ontwikkelen tot de volwassenen die zij willen zijn.

Embrace the Future heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met een systeemtherapeut, een ervaringsdeskundige, een gedragsdeskundige en een GZ-psycholoog. Wij geven weerbaarheidstrainingen aan jongeren en doen dit doormiddel van sport en spel. Wij richten ons hierin voornamelijk op de sport kickboksen. De visie hierachter is om de jongere mentaal en fysiek sterker te maken. Dit wordt zichtbaar in de houding en uitstraling. Je leert tijdens het kickboksen om respect voor jezelf te hebben en voor anderen. De discipline en het doorzettingsvermogen van de jongere zullen door de training omhoog gaan. De weerbaarheidstraining is een uitlaatklep, het is de bedoeling dat de jongere hier zijn/haar energie in kwijt kan en meer rust ervaart in het dagelijkse leven.

Romy en Lionel gaan de 24 uurs zorg aan de jongeren bieden met een team van ZZP medewerkers. Deze medewerkers zijn allen in het bezit van een VOG en/of SKJ registratie. Embrace The Future is een gespecialiseerde kleinschalige woonvoorziening. Er vindt geregeld overleg plaats met professionals. Wij werken enkel met ervaren professionals. Er worden cursussen aangeboden hierdoor houden we de kwaliteit van onze woonvoorziening hoog. Dit omdat onze jongeren specialistische zorg en begeleiding behoeven. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk G.I. (gecertificeerde instellingen) en gemeenten. 

Door de ervaring die wij hebben binnen de jeugdzorg is ons opgevallen dat er dagelijks tientallen zo niet honderden jongeren in Noord-Holland in nood zijn. Dit omdat zij nergens lijken te ‘passen’. Door de verschillende achtergronden en contra-indicaties worden veel jongeren afgewezen op de vervolgplek die zij nodig hebben vanuit de instelling waar zij verblijven. Embrace the Future wil met de jongere kijken wat er mogelijk is. Onze slogan is dan ook ‘Het verleden kan je niet veranderen maar de toekomst wel.’